apmažti

apmàžti intr. 1. šiek tiek sumažėti: Dabar žolės apmãžo, tai karvėm reiks miltų perduot Užp. Pro akinius visi daiktai apmą̃žta Vlkv. 2. susilpnėti: Jau apmãžo skaudėjimas Gs. Mano sunkumas ir (irgi) apmãžo J.Jabl. Kada an vakaro vėjas apštilsta, apmąžta, tai an pagados [rodo] Btg. 3. prk. pasidaryti mažesniam, nuolaidesniam: Jau tas ponas apmažo (aptilo, nusileido) Brt. \ mažti; apmažti; išmažti; numažti; pamažti; sumažti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apmažti — apmàžti vksm. Bendrúomenei apmãžus, riñkdavomės rečiaũ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aprimti — 1 aprìmti intr. DŽ1 1. K, Sut, J, Š truputį ramiau, santūriau laikytis, menkiau veikti, mažiau judėti: Visi zekiai kad aprìmo! Slm. Aprimo žvirbliai, šarkos, vištos J.Jabl. Vis norėjo išbėgti miestan, dabar aprìmo Krs. | Nu paskun, kai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsitišyti — ×apsitìšyti 1. kiek susilpnėti, apmažti, aprimti, aptilti: Ir vėl pradėjo [lyti], pirmiau kaip ir buvo apsitìšiję Skp. 2. An, PnmR apsiraminti, liautis šėlus, siautėjus: Apsitìšijo (nustojo muštis, šaudytis) visa ant ūlyčios BM71. Kai ant ragų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptrimti — 1 aptrìmti intr. 1. Š, NdŽ, KŽ, OGLII321 kiek aprimti, atslūgti, apmažti: Aptrìmo sopulys BŽ169. Skaudėjimas aptrìmo J.Jabl(Vlkv). 2. Ser aptilti. 3. Dg, Mrs, Vlk apšilti, apdrungti: Jau vanduo aptrìmęs – seksis eit maudytis Ūd. Gali praustis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmažti — išmàžti intr. 1. sumažėti: Pas mus tų vyrų išmãžo Šmk. Piršlį pavakarėj pakorus, svečiai ima dilti, mažti, taip ir išmąžta TŽII184. 2. pamažu išnykti: O teip už trumpo meto visa anoji pompa ir skaistumas kaip dūmas išgaišta ir išmąža DP582.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mažti — màžti, mą̃žta (mą̃ža), mãžo intr. 1. K darytis mažesniam, mažėti: Vanduo pradeda mažti upė[je] J. Sniegas mažti pradeda, kad mernė J. Ir vėl ima rauktis debesų plyšys – mąžta mąžta pragiedrulis, kol pagaliau visai neišnyksta Vaižg. Miškas mąžta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numažti — numàžti intr. [K]; R8, N 1. kiek sumažėti: Dabar jau mašinos numãžo (rečiau čia bevažiuoja) Švnč. 2. susilpnėti: Jau dantį numãžo skaudėję Alk. Jėga numą̃žta Klvr. Kvapas numažo [alpstančiojo] rš. 3. prk. nuskursti: Pirma gerai gyveno, ale… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamažti — pamàžti intr. 1. pamažėti: Pamãžo mokesčiai J. 2. kiek susilpnėti: Pamãžo sveikata, nebegaliu dirbti Pc. mažti; apmažti; išmažti; numažti; pamažti; sumažti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumažti — sumàžti intr. 1. pasidaryti mažiau: Baisiai pienas sumãžo Kn. Sumãžęs vanduo Nemune Srd. 2. pasidaryti mažesniam (ūgiu): Akis įsmeigė į žemę, susikuprojo, sumažo rš. 3. susilpnėti: Šiandie vėjas kiek sumãžo Bsg. Matyt, protas sumãžo J.Jabl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.